DISTANCES LĪGUMS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk tekstā PTAL) 10. pantu, interneta tirdzniecības vietnes www.bicventilation.com īpašnieks SIA ”BIC”, vien. reģistrācijas Nr. 40003543504 (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS), no vienas puses, un PIRCĒJS, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.bicventilation.com interneta tirdzniecības vietnē, no otras puses, noslēdz Distances līgumu (turpmāk tekstā LĪGUMS).

1.   PĀRDEVĒJS apņemas pārdot un piegādāt preces līdz šajā LĪGUMĀ norādītajai preču saņemšanas vietai, atbilstoši PIRCĒJA pasūtījumam, un PIRCĒJS apņemas veikt apmaksu par pasūtītajām precēm un saņemt tās atbilstoši šī LĪGUMA noteikumiem.

2.   Šis LĪGUMS attiecas uz pasūtījumiem un iegādātajām precēm interneta tirdzniecības vietnē www.bicventilation.com

3.   LĪGUMS uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad PIRCĒJS veicis  pasūtījumu un atbilstoši šī LĪGUMA noteikumiem ir veicis samaksu par pasūtīto preci.

4.   Veicot pasūtījumu, PIRCĒJS apliecina, ka ir iepazinies ar šī LĪGUMA noteikumiem un piekrīt tā saturam. PĀRDEVĒJAM ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī LĪGUMA noteikumus. PIRCĒJS apņemas ar LĪGUMA noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē.

5.   Pasūtījumus PIRCĒJS var veikt 24h diennaktī, bet PĀRDEVĒJS pasūtījuma apstrādi un preču komplektēšanu veic darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, ārpus darba laika, sestdienās un svētdienās pasūtījumu apstrāde, preču komplektēšana un izsniegšana netiek veikta. Pasūtījumu komplektēšana tiek uzsākta pēc apmaksas saņemšanas PĀRDEVĒJA kontā.

6.   Veicot pasūtījumu, PIRCĒJAM ir jānorāda patiesa un precīza kontaktinformācija un nepieciešamie dati, lai PĀRDEVĒJS varētu pieņemt PIRCĒJA pasūtījumu un piegādāt preci atbilstoši šī LĪGUMA nosacījumiem. Par sniegtajiem datiem un informāciju ir atbildīgs PIRCĒJS.

7.   Preces cena:

7.1.      Visas cenas interneta tirdzniecības vietnē www.bicventilation.com ir norādītas ar iekļautu Pievienotās vērtības nodokli 21% (turpmāk tekstā PVN 21%).

7.2.      Preču cenas ir spēkā noteiktajā laika posmā, ja tāds ir norādīts.

7.3.      Preču piegādes pakalpojuma izmaksas uz citu piegādes adresi, kas atšķiras no šajā LĪGUMĀ norādītās preču saņemšanas vietas, nav iekļautas norādītajā preces cenā. Ja ir papildus piegādes izmaksas, PĀRDEVĒJS par to informē PIRCĒJU.

8.   Norēķinu kārtība:

8.1.      Par pasūtītajām precēm var norēķināties tikai ar bankas pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA norādīto norēķinu kontu: Luminor Bank AS, Latvijas filiāle, NDEALV2X, LV61RIKO0002013066003.

8.2.      PĀRDEVĒJS pēc pasūtījuma saņemšanas nosūta PIRCĒJAM automātisku apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu uz norādīto e-pastu. Pēc datu apstrādes un preču pieejamības pārbaudes PĀRDEVĒJS nosūta uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi avansa rēķinu, kuru PIRCĒJS apmaksā, veicot pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA norādīto norēķinu kontu norādītajā apmaksas termiņā. Ja PĀRDEVĒJS nesaņem apmaksu par nosūtīto avansa rēķinu 5 dienu laikā, tad PASŪTĪJUMS automātiski tiek anulēts.

9.   Pasūtīto preču saņemšana un izpildes termiņi:

9.1.      Šajā LĪGUMĀ minētā pasūtīto preču saņemšanas vieta ir PĀRDEVĒJA noliktava – Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV-1016, +371 29193738

9.2.      PĀRDEVĒJS nodrošina, ka prece ir sagatavota paņemšanai PĀRDEVĒJA noliktavā 2-3 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, preces paņemšanas laiku saskaņojot ar PIRCĒJU.

9.3.      Ja pasūtītā prece pasūtījuma brīdī nav pieejama PĀRDEVĒJA noliktavā, tad PĀRDEVĒJS par to informē PIRCĒJU. Precēm, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir 5-30 darba dienas. Ja izpildes termiņš no PĀRDEVĒJA neatkarīgu iemeslu dēļ ir ilgāks par 30 dienām, PIRCĒJAM ir tiesības atsaukt, savu pasūtījumu par to vienojoties ar PĀRDEVĒJU.

9.4.      Pasūtītās preces ir iespējams piegādāt uz PIRCĒJA norādīto piegādes adresi Latvijas teritorijā, izmantojot Omniva vai DPD PICKUP servisu, un par to atsevišķi vienojoties ar PARDEVĒJU. Piegādes izmaksas un termiņi tiek aprēķināti katram pasūtījumam individuāli saskaņā ar kurjerpasta tarifiem. Ņemot vērā Omniva un DPD PICKUP pakomātu un kurjerpasta sūtījumu satura prasības, produktus, kas ietilpst priekšmetu sarakstā, kurus pakomātā vai ar kurjerpastu aizliegts sūtīt, var  saņemt tikai SIA BIC noliktavā Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV1016.

9.5.      Ja PIRCĒJS izvēlas preci saņemt ar citu piegādes veidu, ne PĀRDEVĒJA noliktavā, tad PIRCĒJAM ir pienākums, pēc preču saņemšanas, nogādāt PĀRDEVĒJAM parakstītu preču pavadzīmes oriģinālu par saņemtajām precēm vai nosūtīt to pa pastu uz adresi SIA BIC, Daugavgrīvas šoseja 7a, LV-1016.

10.            Atteikuma tiesības:

10.1.   PIRCĒJAM ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža, nosūtot PĀRDEVĒJAM par to aizpildītu un parakstītu Atteikuma tiesību veidlapu uz PĀRDEVĒJA e-pastu gubernciema7a@bicgroup.lv vai pa pastu Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV-1016. Atteikuma tiesību veidlapu PIRCĒJS var lejupielādēt interneta tirdzniecības vietnes www.axceleremetal.lv sadaļā Noteikumi vai PĀRDEVĒJS to nosūta pēc PIRCĒJA pieprasījuma uz norādīto e-pastu.

10.2.   PIRCĒJA pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci PĀRDEVĒJAM. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ PĀRDEVĒJAM, sedz PIRCĒJS.

10.3.   PĀRDEVĒJS patur tiesības PIRCĒJAM atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja:

·      pasūtītā prece ir izgatavota un piegādāta tieši PIRCĒJAM pēc individuāla pasūtījuma;

·      pasūtītā prece nav PĀRDEVĒJA preču sortimenta standarta pozīcija un tā tiek pasūtīta un piegādāta tikai PIRCĒJA konkrētā pasūtījuma ietvaros. PĀRDEVĒJS apņemas brīdināt PIRCĒJU, ja pasūtīto preci nebūs iespējams atgriezt;

·      pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

·      Prece, kuru vēlaties atgriezt, nedrīkst būt lietota. Preci var izmēģināt vai apskatīt tikai tiktāl, cik tas nebojā tās izskatu, kvalitāti, derīguma termiņu un daudzumu.

·      PIRCĒJS ir nevērīgi atvēris preces oriģinālo iepakojumu, vai to neatgriezeniski sabojājis vai pazaudējis;

PTAL 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”.

10.4.   Naudu par atgriezto preci PĀRDEVĒJS pārskaita uz atteikuma veidlapā norādīto PIRCĒJA bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc LĪGUMA izbeigšanas un atgrieztās PRECES saņemšanas PĀRDEVĒJA noliktavā (Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV-1016).

10.5.   PĀRDEVĒJS, vienojoties ar PIRCĒJU pēc preces apskates un novērtējuma, var paņemt atpakaļ preci, kurai saskaņā ar šī LĪGUMA 10.3. punktu ir atteiktas atteikuma tiesības. Šajā gadījumā PĀRDEVĒJS patur tiesības ieturēt kompensācijas maksu par atgriezto preci. Kompensācijas apmēru nosaka PĀRDEVĒJS, izvērtējot preces bojājumus, nolietojumu un citus, ar preces tālāku izmantošanu saistītus ietekmējošos faktorus.

11.            Datu apstrāde:

11.1.   Ievadot pieprasīto informāciju, kas nepieciešama, lai noformētu pasūtījumu, PIRCĒJS apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai PĀRDEVĒJS varētu pieņemt PIRCĒJA pasūtījumu un veikt piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

11.2.   PIRCĒJS piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar PIRCĒJA pasūtījuma apstrādi un piegādi.

! PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

SIA BIC

Rīgā, 2021. gada 25. februāris

Jautājumu gadījumā rakstiet – gubernciema7a@bicgroup.lv

Distances līgums- 

Atteikuma tiesību veidlapa- Atteikuma_tiesibu_veidlapa_BIC.pdf 

Distances līgums- DISTANCES_LIGUMS_BIC.pdf
 Rīga, 01.01.2020