ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1.    Целью настоящей политики конфиденциальности является предоставление физическому лицу (субъекту данных) информации о целях обработки данных SIA BIC (далее – BIC), правовых основаниях, обработке, защите и хранении персональных данных, правах и обязанностях субъекта данных, а также использование файлов cookie на веб-сайтах BIC.

2.    Настоящая Политика конфиденциальности применяется к любому физическому лицу, чьи персональные данные обрабатываются BIC, и распространяется на обработку персональных данных, независимо от того, в какой форме физическое лицо предоставило персональные данные на любом из веб-сайтов BIC, в бумажной форме, в электронной или по телефону.

3.    При обработке персональных данных БИК соблюдает действующие нормативные акты Латвийской Республики, а также другие обязательные нормативные акты в области конфиденциальности и обработки персональных данных.

 Контроллер персональных данных и его контактные данные

1.    SIA BIC, vienotās reģistrācijas Nr. 40003543504, juridiskā adrese – Krūzes iela 3a, Rīga, LV1046

2.    BIC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos:

 • e-pasts – liga.tuce@bicgroup.lv;
 • tālrunis - +371 26300982;
 • korespondences adrese – SIA BIC, Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV-1016

 Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

3.    BIC apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Saskaņā ar paša datu subjekta (Klienta) piekrišanu;
 • Līguma noslēgšanai un izpildei, lai pēc Klienta pieprasījuma nodrošinātu līguma izpildi (pasūtīto preču pārdošanu un piegādi);
 • Normatīvo aktu prasību izpilde, lai veiktu saistošajos normatīvajos aktos minēto pienākumu izpildi;

 Personas datu apstrādes nolūki

4.    BIC var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;
 • preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojuma sniegšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • klienta apkalpošanai un saziņai ar klientu;
 • garantijas saistību izpildei;
 • parādu administrēšanai un piedziņai;
 • iesniegumu, iebildumu un citu jautājumu izskatīšanai un apstrādei;
 • mājaslapu un lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus BIC.

 Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

5.    BIC apstrādā personas datus, izmantojot dažādas tehnoloģiskas iespējas, piemēram, grāmatvedības programmu, interneta veikala platformu u.c. klientu apkalpošanai nepieciešamos rīkus.

6.    Personas dati tiek uzglabāti droši, un ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie uzņēmuma darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi, kā arī datu aizsardzībai tiek izmantoti atbilstoši tehniski un organizatoriski drošības pasākumi. Visi uzņēmuma darbinieki, kuri ir saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem, tiek atbilstoši instruēti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

7.    Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji vairs nav piemērojami, personas dati tiks atbilstoši iznīcināti vai arhivēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

8.    Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā Privātuma politikā noteiktu nolūku izpildei, un ciktāl BIC ir tiesības vai pienākums to darīt:

 • Ja Klients tam ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu.Ja attiecīgajai trešajai personai, kurai datus izpauž, dati ir jānodod noslēgtā līguma ietvaros, piemēram, grāmatvedības ārpakalpojums, preču piegādes nodrošināšana u.c. gadījumos.
 • Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām personām un iestādēm pēc viņu pamatota pieprasījuma noteiktā kārtībā un apjomā.

 Datu subjekta tiesības

 • Pieprasīt pieeju saviem personas datiem. Datu subjektam ir tiesības bez maksas saņemt viņa BIC glabāto datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Pieprasīt savu datu labošanu - neprecīzu datu labošanu un nepilnīgu personas datu papildināšanu.
 • Atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un ierobežot datu apstrādi tādā pat veidā kādā tā tika dota. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes procesa likumību, kas veikts pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas.
 • Pieprasīt dzēst savus datus (tiesības tikt aizmirstam) bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami un šīs darbības nav pretrunā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, likumiem, noteikumiem vai juridiskajiem procesiem.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Lietojot BIC mājaslapu vai interneta veikalu, Jūs apstipriniet šos sīkdatņu izmantošanas noteikumus.

Uzņēmuma mājaslapa www.bicventilation.com izmanto sīkdatnes (angļu valodā “cookies”), lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu tīmekļa vietņu pārlūkošanu lapu apmeklētājiem, uzlabotu vietnes lietošanu un satura kvalitāti, izvērtētu apmeklējuma statistiku, nodrošinātu vietņu darbību un funkcionalitāti. Turpinot lietot vietnes Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

BIC veic visas darbības, lai maksimāli nodrošinātu lapas drošu pārlūkošanu un aizsargātu ikviena lietotāja datus. Iegūtie dati tiks iegūti tikai, lai nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti, iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu (piem., apmeklētāju skaitu lapā, pavadīto laiku u.c.), kā arī, lai nodrošinātu interneta veikala pircēju apkalpošanu.

Sīkdatnes (angļu valodā “ ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogrammas (piem., Google Chrome, Firefox, Internet Explorer u.c.) saglabā jūsu datorā, mobilajā ierīcē vai kādā citā jūsu lietotā viedierīcē. Izmantojot sīkdatnes, tīmekļa vietnes ir spējīgas saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur tādu informāciju kā tīmekļa vietnes nosaukumu, to uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru.

Mūsu mājaslapā un interneta veikalā var būt izvietotas saites uz citām mājaslapām. BIC neatbild par šo mājaslapu saturu un sīkdatnēm.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspēkošana

Apmeklējot mūsu vietnes www.bicventilation.com, tiks atvērts logs ar paziņojumu, kas informē par to, ka konkrētās tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot pogu “Labi” Jūs apstipriniet, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem. Jebkuras pārlūkprogrammas iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana.

 GROZĪJUMI

Mēs paturam tiesības periodiski atjaunināt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta mūsu interneta veikalā  www.bicventilation.com, aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

Privātuma politika un sīkdatņu izmantošana- Privatuma_politika_un_sikdatnu_izmantosana__BIC-1.pdf


 Rīga, 01.01.2020