DISTANCE AGREEMENT


1. In accordance with Article 10 of the Consumer Rights Protection Law of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as PTAL), the owner of the Internet trading website www.bicventilation.com is SIA “BIC”, only. registration number. 40003543504 (hereinafter referred to as the SELLER), on the one hand, and the BUYER who places an order and makes a purchase on the Internet sales website www.bicventilation.com, on the other hand, enter into a Distance Agreement (hereinafter referred to as the AGREEMENT).

2. This AGREEMENT applies to orders and purchased goods on the Internet trading site www.bicventilation.com

3. The AGREEMENT shall be deemed concluded from the moment when the BUYER has placed an order and has paid for the ordered goods in accordance with the provisions of this AGREEMENT.

4. By placing an order, the BUYER confirms that he has read the provisions of this AGREEMENT and agrees with its content. SELLER has the right to unilaterally change the terms of this AGREEMENT at any time. The BUYER undertakes to get acquainted with the provisions of the AGREEMENT every time shopping.

5. The BUYER can place orders 24 hours a day, but the SELLER performs order processing and assembly of goods on working days from From 8.00 to 17.00, outside working hours, on Saturdays and Sundays, order processing, assembly and delivery of goods are not performed. Order picking starts after receiving payment in the SELLER's account.

6. When placing an order, the BUYER must provide true and accurate contact information and the necessary data to enable the SELLER to accept the BUYER's order and deliver the goods in accordance with the terms of this AGREEMENT. The BUYER is responsible for the provided data and information.

7. Product price:

7.1. All prices on the Internet sales website www.bicventilation.com are indicated with a value-added tax of 21% (hereinafter VAT 21%).

7.2. The prices of the goods are valid for the specified period, if any.

7.3.      Preču piegādes pakalpojuma izmaksas uz citu piegādes adresi, kas atšķiras no šajā LĪGUMĀ norādītās preču saņemšanas vietas, nav iekļautas norādītajā preces cenā. Ja ir papildus piegādes izmaksas, PĀRDEVĒJS par to informē PIRCĒJU.

8.   Norēķinu kārtība:

8.1.      Par pasūtītajām precēm var norēķināties tikai ar bankas pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA norādīto norēķinu kontu: Luminor Bank AS, Latvijas filiāle, NDEALV2X, LV61RIKO0002013066003.

8.2.      PĀRDEVĒJS pēc pasūtījuma saņemšanas nosūta PIRCĒJAM automātisku apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu uz norādīto e-pastu. Pēc datu apstrādes un preču pieejamības pārbaudes PĀRDEVĒJS nosūta uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi avansa rēķinu, kuru PIRCĒJS apmaksā, veicot pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA norādīto norēķinu kontu norādītajā apmaksas termiņā. Ja PĀRDEVĒJS nesaņem apmaksu par nosūtīto avansa rēķinu 5 dienu laikā, tad PASŪTĪJUMS automātiski tiek anulēts.

9.   Pasūtīto preču saņemšana un izpildes termiņi:

9.1.      Šajā LĪGUMĀ minētā pasūtīto preču saņemšanas vieta ir PĀRDEVĒJA noliktava – Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV-1016, +371 29193738

9.2.      PĀRDEVĒJS nodrošina, ka prece ir sagatavota paņemšanai PĀRDEVĒJA noliktavā 2-3 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, preces paņemšanas laiku saskaņojot ar PIRCĒJU.

9.3.      Ja pasūtītā prece pasūtījuma brīdī nav pieejama PĀRDEVĒJA noliktavā, tad PĀRDEVĒJS par to informē PIRCĒJU. Precēm, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir 5-30 darba dienas. Ja izpildes termiņš no PĀRDEVĒJA neatkarīgu iemeslu dēļ ir ilgāks par 30 dienām, PIRCĒJAM ir tiesības atsaukt, savu pasūtījumu par to vienojoties ar PĀRDEVĒJU.

9.4.      Pasūtītās preces ir iespējams piegādāt uz PIRCĒJA norādīto piegādes adresi Latvijas teritorijā, izmantojot Omniva vai DPD PICKUP servisu, un par to atsevišķi vienojoties ar PARDEVĒJU. Piegādes izmaksas un termiņi tiek aprēķināti katram pasūtījumam individuāli saskaņā ar kurjerpasta tarifiem. Ņemot vērā Omniva un DPD PICKUP pakomātu un kurjerpasta sūtījumu satura prasības, produktus, kas ietilpst priekšmetu sarakstā, kurus pakomātā vai ar kurjerpastu aizliegts sūtīt, var  saņemt tikai SIA BIC noliktavā Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV1016.

9.5.      Ja PIRCĒJS izvēlas preci saņemt ar citu piegādes veidu, ne PĀRDEVĒJA noliktavā, tad PIRCĒJAM ir pienākums, pēc preču saņemšanas, nogādāt PĀRDEVĒJAM parakstītu preču pavadzīmes oriģinālu par saņemtajām precēm vai nosūtīt to pa pastu uz adresi SIA BIC, Daugavgrīvas šoseja 7a, LV-1016.

10.            Atteikuma tiesības:

10.1.   PIRCĒJAM ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža, nosūtot PĀRDEVĒJAM par to aizpildītu un parakstītu Atteikuma tiesību veidlapu uz PĀRDEVĒJA e-pastu gubernciema7a@bicgroup.lv vai pa pastu Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV-1016. Atteikuma tiesību veidlapu PIRCĒJS var lejupielādēt interneta tirdzniecības vietnes www.axceleremetal.lv sadaļā Noteikumi vai PĀRDEVĒJS to nosūta pēc PIRCĒJA pieprasījuma uz norādīto e-pastu.

10.2.   PIRCĒJA pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci PĀRDEVĒJAM. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ PĀRDEVĒJAM, sedz PIRCĒJS.

10.3.   PĀRDEVĒJS patur tiesības PIRCĒJAM atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja:

·      pasūtītā prece ir izgatavota un piegādāta tieši PIRCĒJAM pēc individuāla pasūtījuma;

·      pasūtītā prece nav PĀRDEVĒJA preču sortimenta standarta pozīcija un tā tiek pasūtīta un piegādāta tikai PIRCĒJA konkrētā pasūtījuma ietvaros. PĀRDEVĒJS apņemas brīdināt PIRCĒJU, ja pasūtīto preci nebūs iespējams atgriezt;

·      pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

·      Prece, kuru vēlaties atgriezt, nedrīkst būt lietota. Preci var izmēģināt vai apskatīt tikai tiktāl, cik tas nebojā tās izskatu, kvalitāti, derīguma termiņu un daudzumu.

·      PIRCĒJS ir nevērīgi atvēris preces oriģinālo iepakojumu, vai to neatgriezeniski sabojājis vai pazaudējis;

PTAL 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”.

10.4.   Naudu par atgriezto preci PĀRDEVĒJS pārskaita uz atteikuma veidlapā norādīto PIRCĒJA bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc LĪGUMA izbeigšanas un atgrieztās PRECES saņemšanas PĀRDEVĒJA noliktavā (Daugavgrīvas šoseja 7a, Rīga, LV-1016).

10.5.   PĀRDEVĒJS, vienojoties ar PIRCĒJU pēc preces apskates un novērtējuma, var paņemt atpakaļ preci, kurai saskaņā ar šī LĪGUMA 10.3. punktu ir atteiktas atteikuma tiesības. Šajā gadījumā PĀRDEVĒJS patur tiesības ieturēt kompensācijas maksu par atgriezto preci. Kompensācijas apmēru nosaka PĀRDEVĒJS, izvērtējot preces bojājumus, nolietojumu un citus, ar preces tālāku izmantošanu saistītus ietekmējošos faktorus.

11.            Datu apstrāde:

11.1.   Ievadot pieprasīto informāciju, kas nepieciešama, lai noformētu pasūtījumu, PIRCĒJS apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai PĀRDEVĒJS varētu pieņemt PIRCĒJA pasūtījumu un veikt piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

11.2.   PIRCĒJS piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar PIRCĒJA pasūtījuma apstrādi un piegādi.

! PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

SIA BIC

Rīgā, 2021. gada 25. februāris

Jautājumu gadījumā rakstiet – gubernciema7a@bicgroup.lv

Distances līgums- 

Atteikuma tiesību veidlapa- Atteikuma_tiesibu_veidlapa_BIC.pdf 

Distances līgums- DISTANCES_LIGUMS_BIC.pdf
 Rīga, 01.01.2020